Asianajotoimisto AKG Oy

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Joka päiväisessä liiketoiminnassa tilanteet etenevät joskus siihen pisteeseen, että osapuolten välille syntyy erimielisyyksiä ja ristiriitoja. Ristiriitojen syntyessä, neuvomme asiakkaitamme erittäin käytännönläheisellä tavalla ja tavoitteemme on aina löytää heidän kannalta paras ratkaisu, joka palvelee asiakkaan keskeisiä intressejä tehokkaimmin. Saavuttaaksemme tämän ratkaisun, pyrimme aina ymmärtämään asiakkaamme toimialan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Toisinaan asiakkaan intressien suojeleminen tarkoittaa sitä, etteivät neuvottelu ja sovittelu ole riittäviä keinoja. Tällöin erityistä juridista osaamista ja riidanratkaisutaitoja tarvitaan. Me avustamme asiakkaitamme yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja esim. markkinaoikeudessa (ja luonnollisesti vastaavissa ylemmissä oikeusistuimissa). Avustamme asiakkaitamme myös välimiesmenettelyissä.

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisut liittyvät esimerkiksi seuraaviin alueisiin: työoikeus, rakennus- ja kiinteistöoikeus, kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, vahingonkorvausoikeus ja rikosoikeus.