Asianajotoimisto AKG Oy

Henkilöstö

Leo Koskenvuo, osakas, toimitusjohtaja

Asianajaja, varatuomari (Hyvinkään käräjäoikeus 1997)

Leo työskenteli Arapää & Koskenvuo Oy:n osakkaana vuoden 2002 loppuun asti.

Leon erityisosaamista ovat rakennusoikeus, kiinteistö- ja asunto-oikeus, asunto- ja kiinteistökauppariidat, urakkariidat, asumisterveys ja mm. kosteus- ja homevaurioita koskevat asiat, lääketieteelliset vahingonkorvausasiat, muu vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus, yleinen liikejuridiikka, työoikeus, työturvallisuusasiat, muut rikosasiat, julkiset hankinnat,  perhe- ja jäämistöoikeus sekä riidanratkaisu ja välimiesmenettelyt. Leon vankkaa osaamista ovat myös vakuutusoikeus ja kauppaedustusta koskevat asiat.

Yhteystiedot
Puhelin 020 7811 893  
Matkapuhelin 050 591 5900

Sähköposti

Pasi Kainulainen, osakas

Asianajaja

Valmistumisensa jälkeen Pasi työskenteli Lakiasiaintoimisto KKG Oy:n osakkaana vuodesta 1998 vuoden 2002 loppuun asti.Tätä aiemmin Pasi toimi juridisissa tehtävissä luottolaitoksissa pankkitakauksiin ja luottojen järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.

Pasin erityisosaamista ovat sopimusoikeus, yhtiöoikeus, erilaiset rahoitus- ja yritysjärjestelyt, henkilöstön kannustinjärjestelmät, työ- ja insolvenssioikeus sekä kilpailuoikeus. 

Yhteystiedot
Puhelin 020 7811 892 
Matkapuhelin 040 523 4844

Sähköposti

Jarmo Havukunnas

Asianajaja

Ennen AKG:lle siirtymistään, Jarmo piti omaa toimistoa (Lakiasiaintoimisto Jarmo Havukunnasta). Jarmolla on laaja ja pitkä kokemus oikeudenkäynneistä (sekä siviili- että rikosoikeuden puolella) ja tätä hyödyntäen Jarmo pystyy kattavasti neuvomaan ja ajamaan asiaa eri oikeudenaloilla. 

Jarmon erityisosaamista ovat riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, rikosoikeus, perhe- ja perintöoikeus sekä rakennus- ja kiinteistöoikeus.  

Yhteystiedot  
Puhelin 020 7811 891

Matkapuhelin 050 563 2897
Sähköposti

Lauri Mäki

Asianajaja

Ennen valmistumistaan Lauri työskenteli assistenttina Asianajotoimisto Kari Lunnas Oy:ssä ja AKG:llä lakimiesharjoittelijana. Tätä ennen Lauri kehitti substanssiosaamistaan ICT-alalla työskennellen projektipäällikkönä. 


Laurin erityisosaamista ovat sopimusoikeus, ICT-alan erityiskysymykset (IPR, tietosuoja ym.), työoikeus, julkiset hankinnat, yleinen liikejuridiikka ja riidanratkaisu.

Yhteystiedot
Puhelin 020 7811 895
Matkapuhelin 040 723 0984

Sähköposti